صفحه نخست   |   درباره ما   |   تماس با ما
2- shoar مرکز اطلاعات فنی ایرانسال تاسیس : ۱۳۶۲        
دوشنبه   ۱۴۰۰/۸/۳  
نسخه چاپی  
صفحه نخست » عضویت
 
 ثبت نام

به نام خدا


 
حقوق قانونی و انحصاری مرکز اطلاعات فنی ایران

www.tici.info

از آنجا که براساس قوانین و موازین حاکم بر حقوق مؤلفین، مصنفین و حقوق مالکیت آثار فرهنگی و معنوی، کلیه حقوق قانونی و انحصاری برنامه نویسی و ساختار نرم افزاری، طراحی، علائم‌ تجاری و اطلاعات سایت‌های مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران به این مؤسسه اطلاع رسانی تعلق دارد، هر گونه تقلید، مشابه‌سازی، ضبط، تکثیر جزئی یا کلی و توزیع " اطلاعات بازرگانی " تهیه شده در مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران از طریق سایت های اطلاع‌رسانی خصوصی ، عمومی، لینک نمودن سایت های مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران به سایت اشخاص حقیقی (شخص) و اشخاص حقوقی (سازمان ها و مؤسسات خصوصی یا دولتی) ، اینترانت ، ایمیل، نمابر، درج در نشریات و بولتن‌ها و غیره ... حتی با قید مأخذ در داخل یا خارج از کشور ممنوع است. افزون بر این، نظر به اینکه مطالب سایت های مرکز ‌اطلاعات ‌فنی ‌ایران صرفاً برای بهره گیری مشترکین این مؤسسه تهیه می‌شود، ارائه شناسه کاربر/Username، گذر واژه/Password و مطالب این مؤسسه اطلاع رسانی به اشخـاص حقیقـی یا حقـوقـی ثالـث مجـاز نمی‌باشـد و مغایـر با مفـاد تعهـدات مشترک تلقـی می‌گـردد. بنابراین مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران در صورت مشاهده نقض حقوق قانونی و انحصاری این مؤسسه توسط‌ هر یک‌ از مشترکین مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران نه تنها نسبت به قطع اشتراک این دسته از مشترکین اقدام می‌نماید، بلکه متناسب با موضوع جهت جبران خسارت اعتباری و مادی مؤسسه تحقیقاتی مرکز اطلاعات فنی ایران، متخلفین را در داخل یا خارج از کشور بر اساس قوانین و موازین حاکم بر محل وقوع جرم تحت پیگرد قرار خواهد داد.
 

بالا^^